STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava - Zábřeh 2015


Projektová činnost - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Rekonstrukce bytového domu - zateplení fasády vč. povrchnových úprav a půdy, výměna střešní krytiny vč. okapů, hromosvodu, střešních oken a nadstřešní části funčních komínů, náhrada luxfer boční vstupní části za okna + dozdění, hydroizolace spodní stavby, úprava lodžií vč. výměny prosklených stěn s balkónovými dveřmi, výměna výkladců, vstupních dveří a oken celého 1. NP vč. mříží a větracích otvorů, úpravy navazujících zpevněných ploch (chodníky, rampa).


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava