STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

Regenerace bytového domu na ul. Nádražní 2965/73b, Moravská Ostrava 2011


Výměna výplní otvorů, zateplení a omítka fasády (vč. vyzdění v místě meziokenních vložek na lodžiích a ve schodišťovém prostoru) a soklu, nové domovní schránky a zvonkové tablo (vč. domácích telefonů), sanace lodžií (podlahy a stěny) a vnitřních styků panelů, výměna zábradlí lodžií.
Inženýrská činnost - výběrové řízení na zhotovitele stavby, vyřízení stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, technický dozor investora po dobu realizace stavby.


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava