STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

RD Velká Polom 2010-1


Rodinný dům na ul. U Jízdárny včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch, oplocení.
Inženýrská činnost - technický dozor investora při realizaci stavby, vyřízení povolení užívání stavby.


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava