STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

RD Ostrava - Polanka n.O. 2005


Rodinný dům  na ul. Ostravské včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch, oplocení.
Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost - vyřízení povolení stavby, technický dozor investora, vyřízení kolaudačního rozhodnutí.


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava