STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

Prodejna sportu Ostrava - Poruba 2009


Prodejna sportu na ul. Mongolské včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch, vjezdu.
Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost - vyřízení povolení stavby, technický dozor investora, vyřízení kolaudačních souhlasů.


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava