STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

Komplexní revitalizace administrativní budovy Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava 2015


Inženýrská činnost - technická pomoc (supervize) po dobu realizace stavby.
Zateplení fasád (vč. výměny části obvodového pláště) a střech (vč. nových střešních krytin, odvětrávacích turbín, stožárů, odvodnění a hromosvodu), výměna výplní otvorů obvodového pláště (okna, dveře, vrata) vč. celých prosklených stěn, další navazující vnitřní úpravy (podlahy, dveře, SDK konstrukce, vnitřní dešťové svody) a úpravy venkovních přilehlých ploch (chodníky, zpevněné plochy).


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava