STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

Distribuční centrum KAUFLAND Olomouc 3.a 4.etapa


U této akce byl zabezpečován technický dozor investora - supervize od předání staveniště po zavěrečnou přejímku stavby (haly L a haly TICO včetně navazujích ploch komunikací a parkoviště) v období 08/2009-08/2010


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava