STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

AUTOSERVIS ul. Varšavská, Ostrava - Hulváky 2007 - 2012


Autoservis na ul. Varšavské, Ostrava - Hulváky - novostavba + stavební úpravy stávající admin. budovy, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných a parkovacích ploch, skladu, oplocení.
Projektová činnost - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
Inženýrská činnost - vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu stavby.


Fotografie


Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava