STAVINS s. r. o. - inženýrská činnost a projektování

O nás


STAVINS s. r. o. je přímým nástupce sdružení STAVINS, což bylo sdružení fyzických osob totožných s jednateli firmy STAVINS s. r. o. a s totožným předmětem podnikání. Sdružení STAVINS působilo v letech 1994 až 2004, kdy změnilo formu podnikání na STAVINS s. r. o.

Hlavní náplní je inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví v celém rozsahu od zajištění zpracování zadání stavby, projektu pro územní rozhodnutí a všech podkladů pro výstavbu v daném místě, vyřízení územního rozhodnutí, přes vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, zajištění samotné realizace stavby, výkon technického dozoru od spolupráce při výběru zhotovitele přes předání staveniště po ukončení stavby přejímacím řízením včetně zajištění projektové dokumentace skutečného stavu a úspěšné kolaudace stavby, vyřízení kolaudačního souhlasu, účast při zkušebním provozu a při odstraňování případných vad, nedodělků apod.Designed & developed by BOOL, Reklamní agentura Ostrava